Tooted
Sertifikaadid
Projekteerijale
Kasutus ja paigaldus
Transport ja ladustamine
Plokkide paigaldus
U-plokkidest sillused
Vaheseinaelementide paigaldus
Viimistlus
  Välisviimistlus
  AEROC seinte krohvimise põhitõed
  Krohvitootjate juhendid
  Siseviimistlus
Kinnitustarvikud
Talvise paigaldamise eripärad
Hinnad ja tarneajad
Kalkulaatorid
Infomaterjalid
AEROC konsultatsioon
Projektivalik

 
Avalehele    Edasimüüjad      Referentsid      Uudised      Firmast      Kontakt      KKK      Liitu uudiskirjaga      

AEROC seinte krohvimise põhitõed

Ühekihiliste, ilma lisasoojustuseta AEROC seinte viimistlemisel krohviga kehtivad üldjoontes samad reeglid, mis kehtivad mistahes kiviseinte puhul. Põhitõed on samad - krohvi aluspind peab olema tasane ja puhas ning kasutatav krohvisegu peab sobima konkreetsele müürimaterjalile, AEROC seinte puhul poorbetoonile.

Allpool juhime tähelepanu kõige olulisematele punktidele, millega tuleb arvestada välis- ja siseseinte viimistlemisel krohviga. Nende reeglite rikkumine võib põhjustada hiljem krohvitud seintes pragude tekkimist.

Nõuded väliskrohvile (kõigile krohvisüsteemi kihtidele)
- hea veeauru juhtivusega, veeauru läbilaskvustegur μ≤15
- madala survetugevusega, ≤ 5N/mm²
- nake poorbetooniga ≥0,3 N/mm²

Aeroci tooted valmistatakse poorbetoonist, mis on hea veeaurujuhtivusega (veeauru läbilaskvustegur μ≈5) materjal, mistõttu välisseinte viimistlemisel ei tohi seinte välispinnale tekitada veeauru mitte läbi laskvat kihti. Aurutiheda välisviimistluse kasutamisel võib ilma jahenedes kondenseeruda viimistluskihi alla vesi, mis põhjustab krohvikihi all niiskuskahjustusi ja talvisel ajal külmakahjustusi. Kahjustused võivad viia krohvikihi pragunemiseni ja lahtilöömiseni aluspinnast.

Peamine reegel viimistlusmaterjalide valikul - tuleb kasutada tuntud, usaldusväärsete krohvisegude ja fassaadivärvide valmistajate tooteid, mis on mõeldud spetsiaalselt poorbetoonist seinte viimistlemiseks. Universaalsed, "kõigile kiviseintele sobivad" krohvisegud on reeglina mõeldud tavabetoonist või tellistest seinte viimistelmiseks ja ei sobi poorbetoonile.

Aeroc Jämerä AS ise ei valmista viimistlussegusid, Viimistlussegude vastavuse normidele ja sobivuse kasutamiseks poorbetoonist aluspinnal peavad tagama segude valmistajad ja tarnijad. Tootjad pakuvad poorbetooni jaoks sobivaid segusid nii õhekrohvile (5-6mm) kui ka paksule krohvile (15-20mm).

Nõuded müüritööde kvaliteedile
Plokkide ladumisel tuleb tagada plokikihtide vahel korralik nake. Liiga vähene plokiliimi kogus horisontaalvuukides (vuuk peab olema servani liimiga täidetud!) võib põhjustada mittepiisava nakke ja seeläbi krohvikihis horisontaalsete pragude tekkimise vuukide kohal. Plokkide ladumisel tuleb kasutada AEROC plokiliimi, mille keemiline koostis ja füüsikalised omadused sobivad AEROC plokkidega. Seinad soovitame armeerida terasarmatuuriga.

Plokid tuleb müüritises paigutada täpselt üksteise peale ja tihedalt üksteise kõrvale. Laotud sein peab olema võimalikult tasane ja loodis. Plokkide vahelised vertikaalvuugid peavad olema võimalikult kitsad (1-2mm) ja horisontaalvuukide välisservad peavad olema liimseguga servani täidetud.

Aluspind siledaks ja puhtaks
Kõik sissefreesitud sooned, kahjustustest tingitud õõnsused seintes, üle 5mm laiused vuugipraod tuleb täita ja tasandada AEROC parandusseguga. Seejärel tuleb kõik konarused, näiteks vuukidest väljapressitud plokiliim, maha lihvida. Lõpuks tuleb lahtine tolm harjaga seinapinnalt maha pühkida. Ebatasane aluspind põhjustab pingeid seinale kantud krohvisegus ja võib põhjustada krohvipragude tekkimist.

Kruntimine on kohustuslik
Aluspinna kruntimine on vajalik mitmel põhjusel. Esiteks selleks, et segu nakkuks aluspinnaga korralikult, teiseks selleks, et plokid ei imeks krohvisegust enne kivistumist vett välja. Lisaks on ilma seina kruntimata oht, et vuukide kohalt ja plokkide kohalt kivistub krohvisegu erineva kiirusega, mille tulemusena võivad vuugid krohvipinnal välja joonistuda erineva tooniga triipudena. Krundi valikul tuleb lähtuda viimistlussegu valmistajatehase soovitustest.

Krohvikihtide arv
Korralikult ettevalmistatud aluspinna korral piisab ühest krohvikihist, millesse surutakse armeerimisvõrk ning millele seejärel kantakse lõppviimistlusena dekoratiivkrohv või fassaadivärv. Ebatasase aluspinna korral, juhul kui ei piisa ühest krohvikihist, tuleb kanda seinale mitu krohvikihti. Iga krovhisegu tootja deklareerib igal konkreetsel krohvisegul alati ühe kihi maksimaalselt lubatud paksuse.

Armeerimisvõrk
Armeerimisvõrk, mida kasutatakse õhekrohvide puhul, tuleb alati suruda aluskrohvi viimasesse kihti. Võrk peab paiknema armeerimiskihi pinna all, võimalikult kaugel aluspinnast. Armeerimisvõrku ei tohi kinnitada seinale enne krohvimist ja kanda segu seinale läbi armeerimisvõrgu. Sellise töövõtte korral võib kindel olla, et krohvisegu ei saavuta aluspinnaga piisavat naket. Samuti ei paikne sellise töövõtte korral armeerimisvõrk armeerimiskihi pinna all, vaid võrk surutakse vastu aluspinda.

Armeerimisvõrku ei ole vaja paigaldada armeerimiskiude sisaldavate krohvisegude kasutamisel juhul, kui krohvikihi paksus on 15...20mm.

Fassaadivärvi valik
Juhul kui krohvitud välisseinad kaetakse fassaadivärviga, siis tuleb eelistada silikaatvärve või akrülaatvärve (lateksvärvid), mis on parema veeauru juhtivusega kui näiteks akrüülvärvid.

Parapetiplekid
Lamekatustega majade puhul puudub seinal kaitsev räästas ja seina lõpetab pikendus ehk parapet. Parapeti katmine veeplekkidega peab olema tehtud hästi läbimõeldult ja kvaliteetselt, et oleks välistatud vee sattumine seina sisse vihma või lume sulamise korral. Praktikas ongi enim krohvikahjustusi põhjustatud läbijooksudest ebakvaliteetsetest parapetiplekkidest.


KOKKUVÕTE
Õigesti valitud, poorbetoonile sobiva krohviga viimistletud AEROC majade välisviimistlus kestab aastakümneid värksena ja pragudeta. 

Paksu krohvi eelis õhekrohvi ees on kõrgem praoületusvõime, paks krohvikiht (15-20mm) kompenseerib paremini võimalikke tehnoloogilisi vigu müüri ladumisel.


Andmed seisuga 09.08.2012

 
     AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku tn. 3, Tallinn tel: 6799 080, faks: 6799 081, e-mail: aeroc(ä)aeroc.ee 
Poorbetoonist AEROC ehitusplokid, sillused,  vaheseinaplaadid. JÄMERÄ majaprojektid - energiasäästlikud kivimajad.