KAMPAANIA
Tooted
Sertifikaadid
Projekteerijale
Tehnilised näitajad
Tulepüsivus
Heliisolatsioon
Moodulid
Müüritise arvutamine
Müüritise armeerimine ja def.vuugid
Avade sildamine
AEROC paneelidest vahe- ja katuslaed
Sõlmede joonised
AEROC sõlmede joonkülmasilla soojusjuhtivused
Kasutus ja paigaldus
Hinnad ja tarneajad
Kalkulaatorid
Infomaterjalid
AEROC konsultatsioon
Projektivalik

 
Avalehele    Edasimüüjad      Referentsid      Uudised      Firmast      Kontakt      KKK      Liitu uudiskirjaga      

Heliisolatsioon

Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb jälgida, et oleks tagatud normidega kehtestatud heliisolatsiooninõuded vastavalt hoonete ja ruumide kasutusotstarbele. 

Korteritevaheline helikindel sein AEROC toodetest
Heliisolatsiooni küsimused on väga olulised siis, kui küsimus puudutab paarismajade, ridamajade või korruselamute erinevate korterite vahelist isolatsiooni, mille jaoks on kehtestatud nõue Rw’ ≥ 55dB. Väga oluline on mõista, et heliisolatsiooni nõue 55dB kahe korteri vahel kehtib summaarselt kõigile heli ülekandvatele ehituskonstruktsioonide, mitte ainult seintele. Seetõttu on väga oluline nii projekteerimisel kui ka ehitamisel tagada, et heli ei kanduks ühest ruumist teise ventilatsioonisüsteemi, põrandate, lagede ega konstruktsioonide liitumiskohtade kaudu. Aerocil on välja töötatud vastavad soovituslikud tüüplahendused. Lisainfo saamiseks pöörduge palun Aeroci spetsialistide poole, kelle kontaktandmed leiate siit.

Erinevatele õhumüra isolatsiooni nõudmistele vastavaid seinakonstruktsioone võib ehitada kasutades mitmekihilisi AEROC seinalahendust. Selliste seinte suureks plussiks on seina kergus. Näiteks Aeroci soovitatav lahendus selliste mittekandvate heliisoleerivate seinte ehitamiseks on mitmekihiline 23 cm paksune sein, mis on kergeima ruutmeetri kaaluga korteritevahelistele seintele esitatavatele heliisolatsiooni nõuetele vastav kivisein ja tagab kompaktse lahenduse tõttu enam kasulikku sisepinda.

Joonisel on näidatud mitmekihilise seina ristlõige ning erinevate kihtide tähised. Mõlema plokkseina kõik vertikaal- ja horisontaalvuugid peavad olema AEROC plokiliimiga täidetud. Ühele plokkidest laotud seinakihile tuleb kleepida sobiva paksusega jäigad mineraalvilla plaadid. Mineraalvill ei tohi puutuda vastu teist plokkseina kihti, vahele peab jääma täiendav õhuvahe. Mitmekihilise seina erinevaid kihte ei tohi kinnitada teineteisega müürisidemete või spetsiaalsete konstruktsioonidega, sest sellisel juhul langeb isolatsioonivõime järsult. Samuti on soovitav katkestada külgnevad seinad ja laed selleks, et vältida heli ülekandumist läbi külgnevate konstruktsioonide. Katsed näitavad, et krohvimine ei mõjuta mitmekihiliste seinte heliisolatsiooni võimet rohkem kui maksimaalselt 1dB võrra.

Aeroci soovitatavad mitmekihilised seinalahendused on toodud alljärgnevas tabelis. 
AEROC seinakiht
d1
kivi-
seinte vahe
d2
mineraal-
vill d3
AEROC seinakiht
d4
kogu-
paksus
d5
Rw
(dB)
Rw'
(dB)
(Rw-C)
katse-
protokoll või ametlik arvutus
seina
kaal
AEROC Plade 100mm55mm50mmAEROC Plade 75mm *)230mm6361...56Arvutatud sarnase katsetulemuse põhjalca 105 kg/m²
AEROC Plade 100mm40mm30mmAEROC Plade 100mm240mm6260...55Arvutatud sarnase katsetulemuse põhjalca 120 kg/m²
AEROC Acoustic 150mm50mm30mmAEROC Element või Classic 100mm300mm6059...55Nr. 569 / 2011 – AL 8.4ca 144 kg/m²
AEROC Acoustic 150mm50mm30mmAEROC Acoustic 150mm350mm ≥55192 kg/m²

*) Õhukesele Aeroc Plade 75 seinale ei tohiks kinnitada köögikappe jt. raskeid esemeid.
Rw – Laboritingimustes mõõdetud Aeroci seinalahenduse heliisolatsiooni väärtus.
Rw’ – Eeldatav tubade vaheline heliisolatsiooni väärtus.
C – olmemüra lähendustegur.

Mitmekihilised seinad on soovitav ehitada AEROC Plade (mahukaaluga 535 kg/m3) või AEROC Acoustic (mahukaaluga 575 kg/m3) toodetest. Tabelis kolmel esimesel real toodud Aeroc toodetest terviklahendused sobivad helikindla mittekandva seina süsteemiks. Aeroc Acoustic toodetest erinevaid terviklahendusi on võimalik kasutada ka kandvate heliisoleerivate seinte süsteemidena, sel juhul peavad olema lisaks seintele ka laed ning põrandad katkestatud.

Ühekihilise AEROC seina õhumüraisolatsioon
Seina õhumüra isolatsioon sõltub peamiselt seina kaalust ehk selle paksusest ja materjali tihedusest.
Ühekihiliste AEROC seinakonstruktsioonidega saavutatavad õhumüra isolatsiooni näitajad on toodud alljärgnevas tabelis. 

 Toode

 AEROC seina paksus
(mm)/ tihedus (kg/m³)

 Pinnaviimistlus

 Õhumüra isolatsioon Rw (dB)

 Element 100 

 100/ 425

 Krohv + krohv

 35

 Element 150

 150/ 425

 Krohv + krohv

 39

 Classic 150

 150/ 425

 Krohv + krohv

 39

 Classic 200

 200/ 425

 Krohv + krohv

 43

 Classic 250

 250/ 425

 Krohv + krohv

 45

 Classic 300

 300/ 425

 Krohv + krohv

 47

 Universal 200

 200/ 375

 Krohv + krohv

 41

 Universal 300

 300/ 375

 Krohv + krohv

 46

 Acoustic 100

 100/ 575

 Krohv + krohv

 38

 Acoustic 150

 150/ 575

 Krohv + krohv

 43

 Acoustic 200 *)

 200/ 575

 Krohv + krohv

 46

 Acoustic 250

 250/ 575

 Krohv + krohv

 49

 Plade 75

 75/ 535

 Krohv + krohv

 35

 Plade 100

 100/ 535

 Krohv + krohv

 38

 Hard 200

 200/ 535

 Krohv + krohv

 45

 Hard 250

 250/ 535

 Krohv + krohv

 48

 Hard 300

 300/ 535

 Krohv + krohv

 50

 EcoTerm Plus 300

 300/ 300

 Krohv + krohv

 43

 EcoTerm Plus 375

 375/ 300

 Krohv + krohv

 46

 EcoTerm Plus 500

 500/ 300

 Krohv + krohv

 49

*) Acoustic 200mm laiust seina saab ehitada Acoustic Acoustic 250 plokkidest plokke külili ladudes.

Tabeli näitajad kehtivad eeldusel, et seina kõik vuugid on nõuetekohaselt täidetud ja muude konstruktsioonide kaudu toimivad kõrvalnähtused ei nõrgenda isolatsiooni. Viimistluses märgitud krohv tähendab sise- ja väliskrohvi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.


Seinte vooderdamine

Üks võimalus seinte heliisolatsioonivõime parandamiseks on seinte vooderdamine kipsplaatidega sarnaselt alloleval joonisel toodud näidetega.


Seina helipidavuse indeksi paranemine                     Seina helipidavuse indeksi paranemine 
 ∆Rw = 5 - 10 dB                                                               ∆Rw = 15 - 20 dBAndmed seisuga 24.05.2016


 
     AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku tn. 3, Tallinn tel: 6799 080, faks: 6799 081, e-mail: aeroc(ä)aeroc.ee 
Poorbetoonist AEROC ehitusplokid, sillused,  vaheseinaplaadid. JÄMERÄ majaprojektid - energiasäästlikud kivimajad.