KAMPAANIA
Tooted
Sertifikaadid
Projekteerijale
Tehnilised näitajad
Tulepüsivus
Heliisolatsioon
Moodulid
Müüritise arvutamine
Müüritise armeerimine ja def.vuugid
Avade sildamine
AEROC paneelidest vahe- ja katuslaed
Sõlmede joonised
AEROC sõlmede joonkülmasilla soojusjuhtivused
Kasutus ja paigaldus
Hinnad ja tarneajad
Kalkulaatorid
Infomaterjalid
AEROC konsultatsioon
Projektivalik

 
Avalehele    Edasimüüjad      Referentsid      Uudised      Firmast      Kontakt      KKK      Liitu uudiskirjaga      

Tehnilised näitajad

Et Aeroc tehases valmistatakse poorbetoontooteid  erinevate tihedustega, on sellest tulenevalt erinevad ka toodete tehnilised näitajad. Tabelis on toodud erinevate toodete - EcoTerm Plus; Classic; Element; Sillus - vastavad näitajad.

Tabel 1.1.  AEROC poorbetooni tehnilised näitajad 
 Näitaja EcoTerm Plus UniversalEcoLight Classic Element Plade Acoustic Hard
Kuivtihedus (kg/m³) 300 ± 25 375± 25 375± 25 425± 30 425 ± 30 535 ± 30 575 ± 30 535 ± 30
Normaliseeritud survetugevus (keskm.) (N/mm²) 1,8 2,5 2,5 3,0 3,0 4,5 4,0 5,0
Mahukahanemine (mm/m) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Nakketugevus nihkel (N/mm²) 0,30 0,30 ≤ 0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Soojuserijuhtivus λ10, dry (W/mK) 0,072 0,09 0,09 0,10 0,10 0,13 0,14 0,13
Soojuserijuhtivus λD (W/mK) 0,080 0,10 0,10 0,11 0,11 0,17 0,17 0,17
Tuletundlikkus Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1

Veeimavus
     10 minutit
     30 minutit
     90 minutit


85g/m²s0,5
68g/m²s0,5
55g/m²s0,5

85g/m²s0,5
68g/m²s0,5
55g/m²s0,5

85g/m²s0,5
68g/m²s0,5
55g/m²s0,5

82g/m²s0,5
71g/m²s0,5
61g/m²s0,5

81g/m²s0,5
71g/m²s0,5
61g/m²s0,5

128g/m²s0,5
97g/m²s0,5
76g/m²s0,5

128g/m²s0,5
97g/m²s0,5
76g/m²s0,5

128g/m²s0,5
97g/m²s0,5
76g/m²s0,5
Veeauru difusioonitegur 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Külmakindlus (tsükkel) 25 35  35 35 35 50 50 50

Tabel 1.2. AEROC poorbetooni tehnilised näitajad
 Näitaja sillus trepielement seinapaneel laepaneel Mask
Kuivtihedus (kg/m³) 500 ± 30 500 ± 30 500 ± 30 500 ± 30 500 ± 30
Normaliseeritud survetugevus 
(keskm.) (N/mm²)
 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Mahukahanemine (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30
Soojuserijuhtivus (W/mK) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Tuletundlikkus Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1
Veeauru difusioonitegur 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Külmakindlus (tsükkel) 50 50 50 50 50

AEROC plokid ja vaheseinaplaadid


Aeroc Andja tehases valmistatud poorbetoonplokid vastavad harmoniseeritud standardi EVS-EN 771-4:2003/A1:2005 "MÜÜRIKIVIDE SPETSIFIKATSIOON Osa 4: Autoklaavitud poorbetoonist müüriplokid" nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Tegemist on I kategooria müüriplokkidega.

Tabel 2. AEROC plokkide ja vaheseinaplaatide moodulmõõtmed, keskmine kuivtihedus ja ploki kaal

 Toode

 Pikkus (mm)

 Laius (mm)

 Kõrgus (mm)

 Tihedus (kg/m³)

 Kaal* (kg)

 EcoTerm Plus 500

 600

 500

 200

 300

 19,8

 EcoTerm Plus 375

 600

 375

 200

 300

 14,9

 EcoTerm Plus 300

 600

 300

 200

 300

 11,9

 Universal 200/300

 600

 200 / 300

 300 / 200

 375

 14,9

 EcoLight 375

 600

 375

 200

 375

 18,6

 EcoLight 250

 600

 250

 200

 375

 12,4

 EcoLight 200

 600

 200

 200

 375

 9,9

 Classic 300

 600

 300

 200

 425

 16,8

 Classic 250

 600

 250

 200

 425

 14,0

 Classic 200

 600

 200

 200

 425

 11,2

 Classic 150

 600

 150

 200

 425

 8,4

 Classic 100

 600

 100

 200

 425

 5,6

 Hard 300

 600

 300

 200

 535

 21,2

 Hard 250

 600

 250

 200

 535

 17,7

 Hard 200

 600

 200

 200

 535

 14,1

 Acoustic 250

 600

 250

 200

 575

 19,0

 Acoustic 150

 600

 150

 200

 575

 11,4

 Acoustic 100

 600

 100

 200

 575

 7,6

 Element 150

 600

 150

 400

 425

 16,8

 Element 100

 600

 100

 400

 425

 11,2

 Element 75

 600

 75

 400

 425

 8,4

 Element 50

 600

 50

 400

 425

 5,6

 Plade 100

 600

 100

 400

 535

 14,1

 Plade 75

 600

 75

 400

 535

 10,6

kaal* - 1,1 kordne kuivtihedus mida kasutatakse arvutustes omakaalu normväärtusena

Mõõtmete tolerantsid

Kõikide AEROC plokkide ja vaheseinaplaatide mõõtmete tolerantsid vastavad kategooria TLMB nõuetele (Standard EVS-EN 771-4:2003/A1:2005). Nimetatud kategooria seab müürikivide mõõtmete täpsusele kõige rangemad nõudmised ning kehtestab kriteeriumid ka sängituspindade tasasusele ja paralleelsusele.
Plokkide tegelikud mõõtmed ja tolerantsid leiab tabelist 3. Kõikide plokkide ja vaheseinaplaatide sängituspindade maksimaalne tasasuse hälve on ≤ 1,0 mm ja sängituspindade maksimaalne paralleelsuse hälve on ≤ 1,0 mm.

Tabel 3. AEROC plokkide ja vaheseinaplaatide tegelikud mõõtmed ja tolerantsid
 Toode Pikkus (mm) Laius (mm) Kõrgus(mm) 
 EcoTerm Plus 500

 599±1,5

 499±1,5

 198±1,0

 EcoTerm Plus  375

 599±1,5

 374±1,5

 198±1,0

 EcoTerm Plus 300

 599±1,5

 299±1,5

 198±1,0

 Universal 200/300

 599±1,5

 198±1,0 / 299 ±1,5

 299 ±1,5 / 198±1,0

 EcoLight 375

 599±1,5

 374±1,5

 198±1,0

 EcoLight 250

 599±1,5

 249±1,5

 198±1,0

 EcoLight 200

 599±1,5

 199±1,5

 198±1,0

 Classic 300

 599±1,5

 299±1,5

 198±1,0

 Classic 250

 599±1,5

 249±1,5

 198±1,0

 Classic 200

 599±1,5

 199±1,5

 198±1,0

 Classic 150

 599±1,5

 149±1,5

 198±1,0

 Classic 100

 599±1,5

 99±1,5

 198±1,0

 Hard 300

 599±1,5

 299±1,5

 198±1,0

 Hard 250

 599±1,5

 249±1,5

 198±1,0

 Hard 200

 599±1,5

 199±1,5

 198±1,0

 Acoustic 250

 599±1,5

 249±1,5

 198±1,0

 Acoustic 150

 599±1,5

 149±1,5

 198±1,0

 Acoustic 100

 599±1,5

 99±1,5

 198±1,0

 Element 150

 599±1,5

 149±1,5

 398±1,0

 Element 100

 599±1,5

 99±1,5

 398±1,0

 Element 75

 599±1,5

 74±1,5

 398±1,0

 Element 50

 599±1,5

 49±1,5

 398±1,0

 Plade 100

 599±1,5

 99±1,5

 398±1,0

 Plade 75

 599±1,5

 74±1,5

 398±1,0


AEROC plokkidest müüritise omadused vaata  "Müüritise arvutamine".

U-plokid

U-plokid saetakse välja vastava laiusega AEROC plokkidest pärast autoklaavimist. Seega on nende tehnilised näitajad samad, mis vastavatel EcoTerm Plus ja Classic plokkidel. Ka U-plokkide välismõõtmed ja tolerantsid on samad, mis tavaplokkidel. Erinev on vaid U-plokkide pikkus, mis on 500 mm. Joonisel on näidatud U-plokkide ristlõiked ja mõõtmed.


AEROC sillused

Aeroc Andja tehases valmistatud poorbetoonsillused vastavad harmoniseeritud standardi EVS-EN 845-2:2003 "MÜÜRIEHITUSE ANKURDUSMATERJALIDE KOOSTISE SPETSIFIKATSIOON Osa 2: Sillused" nõuetele ja on varustatud CE-märgisega.

AEROC sillused on kasutatavad avade sildamisel kandva elemendina (v.a. tabelis 4 märgitud sillused).
Silluseid valmistatakse teatud kindlate tüüpmõõtmetega. Täpne silluste nomenklatuur ja olulised näitajad on ära toodud järgnevates tabelites. Silluste tähis näitab silluse moodulmõõtmeid järjekorras - pikkus x laius x kõrgus (mm). Silluste laius ning laiuse tolerantsid (tegelik mõõde ±1,5 mm) vastavad plokkide mõõtmetele. Silluse kõrgus on kas 200 mm; 400 mm; 600 mm ja kõrguse tolerantsid - tegelik mõõde ±5,0 mm. Silluse pikkuse tolerantsid - tegelik mõõde ±15 mm. 

Tabel 4. Mittekandvad sillused vaheseintele laiuses 100 ja 150 - silluste tegelikud mõõtmed, kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

 Silluse tähis

 Pikkus
(mm)

 Laius
(mm)

 Kõrgus
(mm)

 Max.ava
(mm)

Kandevõime
(kN/m)

Läbipaine
(mm)

 Kaal
(kg)

1200x100x200

 1193

  99

 199

    900

 13,0

 0,5

 18

1200x150x200

 1193

 149

 199

    900

 10,0

 0,5

 27

1600x100x200

 1591

  99

 199

 1300

  10,0

 3,1

 24

2000x100x200

 1989

  99

 199

 1700

   5,0

 3,8

 30

2400x100x200

 2387

  99

 199

  2000

   3,0

 5,2

 36Tabel 5. 150 mm laiuste AEROC silluste tegelikud mõõtmed, kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

 Silluse tähis

 Pikkus
(mm)

 Laius
(mm)

 Kõrgus
(mm)

 Max.ava
(mm)

Kandevõime
(kN/m)

Läbipaine
(mm)

 Kaal
(kg)

1600x150x200

 1591

 149

 199

 1200

 18,0

 1,66

 41

2000x150x200

 1989

 149

 199

 1500

 17,0

 2,21

 60

1600x150x400

 1591

 149

 399

 1100

 25,0

 0,31

 72

2000x150x400

 1989

 149

 399

 1500

 20,0

 0,75

 90

2400x150x400

 2387

 149

 399

 1900

 20,0

 1,26

 111

3000x150x400

 2984

 149

 399

 2500

 15,0

 1,72

 147


Tabel 6. 200 mm laiuste AEROC silluste tegelikud mõõtmed, kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

 Silluse tähis

 Pikkus
(mm)

 Laius
(mm)

 Kõrgus
(mm)

 Max.ava
(mm)

Kandevõime
(kN/m)

Läbipaine
(mm)

 Kaal
(kg)

1600x200x200

 1591

 199

 199

 1200

 20,0

 1,46

 52

2000x200x200

 1989

 199

 199

 1600

 20,0

 3,05

 72

2400x200x200

 2387

 199

 199

 1900

 20,0

 4,19

 98

3000x200x200

 2984

 199

 199

 2500

 15,0

 6,63

 125

1600x200x400

 1591

 199

 399

 1200

 30,0

 0,40

 93

2000x200x400

 1989

 199

 399

 1600

 30,0

 1,15

 115

2400x200x400

 2387

 199

 399

 1900

 25,0

 1,75

 143

3000x200x400

 2984

 199

 399

 2500

 20,0

 2,85

 184

3600x200x400

 3581

 199

 399

 3100

 15,0

 4,22

 223

4000x200x400

 3979

 199

 399

 3500

 15,0

 5,97

 262

5200x200x600

 5173

 199

 599

 4600

 12,0

 5,14

 476

6000x200x600

 5969

 199

 599

 5400

 11,0

 7,91

 548


Tabel 7. 250 mm laiuste AEROC silluste tegelikud mõõtmed, kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

 Silluse tähis

 Pikkus (mm)

 Laius (mm)

 Kõrgus (mm)

 Max.ava (mm)

 Kandevõime (kN/m)

 Läbipaine (mm)

 Kaal (kg)

1600x250x200

 1591

 249

 199

 1200

 20,0

 1,38

 64

2000x250x200

 1989

 249

 199

 1600

 20,0

 2,94

 85

2400x250x200

 2387

 249

 199

 1900

 20,0

 4,09

 114

3000x250x200

 2984

 249

 199

 2500

 15,0

 7,00

 146

1600x250x400

 1591

 249

 399

 1200

 30,0

 0,35

 114

2000x250x400

 1989

 249

 399

 1600

 30,0

 0,92

 143

2400x250x400

 2387

 249

 399

 1900

 30,0

 1,97

 175

3000x250x400

 2984

 249

 399

 2500

 25,0

 3,40

 221

3600x250x400

 3581

 249

 399

 3100

 20,0

 5,45

 268

4000x250x400

 3979

 249

 399

 3500

 20,0

 5,78

 311

4400x250x400

 4377

 249

 399

 3800

 20,0

 8,22

 345

5200x250x600

 5173

 249

 599

 4600

 18,0

 6,48

 584

6000x250x600

 5969

 249

 599

 5400

 13,0

 8,96

 670


Tabel 8. 300 mm laiuste AEROC silluste tegelikud mõõtmed, kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

 Silluse tähis

 Pikkus (mm)

 Laius (mm)

 Kõrgus (mm)

 Max.ava (mm)

 Kandevõime (kN/m)

 Läbipaine (mm)

 Kaal (kg)

1600x300x200

 1591

 299

 199

 1200

 20,0

 1,32

 75

2000x300x200

 1989

 299

 199

 1600

 20,0

 2,86

 98

2400x300x200

 2387

 299

 199

 1900

 20,0

 4,54

 128

3000x300x200

 2984

 299

 199

 2500

 15,0

 7,65

 167

1600x300x400

 1591

 299

 399

 1200

 30,0

 0,32

 134

2000x300x400

 1989

 299

 399

 1600

 30,0

 1,84

 169

2400x300x400

 2387

 299

 399

 1900

 30,0

 2,12

 206

3000x300x400

 2984

 299

 399

 2500

 30,0

 3,91

 260

3600x300x400

 3581

 299

 399

 3100

 20,0

 5,31

 315

4000x300x400

 3979

 299

 399

 3500

 20,0

 5,66

 364

4400x300x400

 4377

 299

 399

 3800

 20,0

 8,62

 404

5200x300x600

 5173

 299

 599

 4600

 20,0

 6,94

 688

6000x300x600

 5969

 299

 599

 5400

 15,0

 8,89

 800


Tabel 9. 375 mm laiuste AEROC silluste tegelikud mõõtmed, kandevõimed, läbipainded ja kaalud.

 Silluse tähis

 Pikkus
(mm)

 Laius
(mm)

 Kõrgus
(mm)

 Max.ava
(mm)

Kandevõime
(kN/m)

Läbipaine
(mm)

 Kaal
(kg)

1600x375x200

 1591

 374

 199

 1200

 20,0

 1,22

 90

2000x375x200

 1989

 374

 199

 1600

 20,0

 2,74

 117

2400x375x200

 2387

 374

 199

 1900

 20,0

 4,39

 151

3000x375x200

 2984

 374

 199

 2500

 15,0

 7,52

 197

1600x375x400

 1591

 374

 399

 1200

 30,0

 0,28

 167

2000x375x400

 1989

 374

 399

 1600

 30,0

 0,74

 208

2400x375x400

 2387

 374

 399

 1900

 30,0

 1,95

 253

3000x375x400

 2984

 374

 399

 2500

 30,0

 3,70

 319

3600x375x400

 3581

 374

 399

 3100

 25,0

 6,39

 385

4000x375x400

 3979

 374

 399

 3500

 25,0

 6,82

 428

4400x375x400

 4377

 374

 399

 3800

 25,0

 10,38

 475

5200x375x600

 5173

 374

 599

 4600

 25,0

 8,23

 837

6000x375x600

 5969

 374

 599

 5400

 25,0

 13,97

 995


Tabel 10. 500 mm laiuste AEROC silluste tegelikud mõõtmed, kandevõimed, läbipained ja kaalud.

 Silluse tähis

 Pikkus (mm)

 Laius (mm)

 Kõrgus (mm)

 Max.ava (mm)

 Kandevõime (kN/m)

 Läbipaine (mm)

 Kaal (kg)

 1600x500x200

 1591

 499

 199

 1200

 20,0

 1,52

 120

 2000x500x200

 1989

 499

 199

 1600

 20,0

 3,41

 154

 2400x500x200

 2387

 499

 199

 1900

 20,0

 4,17

 196

 3000x500x200

 2984

 499

 199

 2500

 15,0

 6,96

 251

 1600x500x400

 1591

 499

 399

 1200

 30,0

 0,21

 226

 2000x500x400

 1989

 499

 399

 1600

 30,0

 0,55

 284

 2400x500x400

 2387

 499

 399

 1900

 30,0

 1,23

 340

 3000x500x400

 2984

 499

 399

 2500

 30,0

 3,42

 428

 3600x500x400

 3581

 499

 399

 3100

 25,0

 6,09

 516

 4000x500x400

 3979

 499

 399

 3500

 25,0

 7,12

 585

 4400x500x400

 4377

 499

 399

 3800

 25,0

 9,98

 649

 5200x500x600

 5173

 499

 599

 4600

 25,0

 7,78

 1117

 6000x500x600

 5969

 499

 599

 5400

 25,0

 13,51

 1298Andmed seisuga  03.06.2016

 
     AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku tn. 3, Tallinn tel: 6799 080, faks: 6799 081, e-mail: aeroc(ä)aeroc.ee 
Poorbetoonist AEROC ehitusplokid, sillused,  vaheseinaplaadid. JÄMERÄ majaprojektid - energiasäästlikud kivimajad.