KAMPAANIA
Tooted
Sertifikaadid
Projekteerijale
Tehnilised näitajad
Tulepüsivus
Heliisolatsioon
Moodulid
Müüritise arvutamine
Müüritise armeerimine ja def.vuugid
Avade sildamine
AEROC paneelidest vahe- ja katuslaed
Sõlmede joonised
AEROC sõlmede joonkülmasilla soojusjuhtivused
Kasutus ja paigaldus
Hinnad ja tarneajad
Kalkulaatorid
Infomaterjalid
AEROC konsultatsioon
Projektivalik

 
Avalehele    Edasimüüjad      Referentsid      Uudised      Firmast      Kontakt      KKK      Liitu uudiskirjaga      

Müüritise arvutamine

Konstruktsioonide projekteerimisel ja ehitamisel tuleb silmas pidada, et see oleks võimeline kandma kõiki ehitamise ja ekspluatatsiooni käigus esinevaid koormusi. Samuti peab konstruktsioon olema vastavalt sihtotstarbele kestev ja kasutatav kogu projekteeritud kasutusea vältel. Sellest lähtuvalt tuleb valida konstruktsiooni projekteerimisel kõige sobivam materjal ja teostada vajalikud arvutused.

Müüritise tugevuse määravad nii plokkide tugevus kui ka kasutatava mördi omadused. Selletõttu tuleb AEROC plokkidest müüritise ladumisel kasutada AEROC plokiliimi, mis on spetsiaalselt väljatöötatud peenteramört (vuugi paksus kuni 3 mm).

Tabel 1. Aeroc plokkide tugevuse normväärtused

Toode

Kuivtihedus
kg/m²

Normaliseeritud 
survetugevus
fb (N/mm²)

Paindetugevus
fbt (N/mm²)

Elastsusmoodul
E (N/mm²)

 EcoTerm Plus

 300

1,8

 0,32

 750

 Classic

 425

3,0

 0,56

 1375

 Hard

 575

5,0

 0,93

 2125

*pikaajalise koormuse juhul E jagada 1,5'ga 


Armeerimata müüritise tugevusomadused
 
Müüritiste tugevusarvutused tuleb teostada standardis EVS-EN 1996-1-1 (Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonid Osa 1-1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad) toodud soovitustest ja nõuannetest lähtuvalt. 

AEROC poorbetoonplokid kuuluvad müürikivide I kvaliteediklassi ja nende mõõtmete tolerantsid võimaldavad paigaldamisel kasutada peenteramörti (AEROC plokiliimi, survetugevus 10 N/mm²).
Nõuetekohaselt laotud AEROC plokkidest müüritise normsurvetugevuse saame seega leida avaldisega (EVS-EN 1996-1-1 p.3.6.1.2 avaldis 3.3):
 
                                                                fk = 0,8 x fb0,85

Tabel 2. AEROC müüritise tugevuse normväärtused

Tooted

Kuivtihedus
kg/m³

 Normsurvetugevus
fk N/mm²

 Normpainde-
tugevus
fxk1 N/mm²

 Normpainde-
tugevus 
fxk2 N/mm²

 Elastmoodul
N/mm²
 

EcoTerm Plus

 300

 1,32

 0,15

 0,20

 1300

Classic

 425

 2,04

 0,15

 0,25

 2000

Hard

 575

 3,14

 0,15

 0,30

 3100


Purunemine sidumata vuugis fxk1                             Purunemine seotud vuugis fxk2
                                
Müüritise tugevuste arvutussuurused saame normväärtuste jagamisel materjali omaduste osavaruteguriga mis kandepiirseisundis on 2,0 ja kasutuspiirseisundis 1,0

AEROC müüritise kontrollarvutuste teostamiseks lae endale arvutusprogramm "AEROC SEIN"Andmed seisuga 017.08.2011


 
     AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku tn. 3, Tallinn tel: 6799 080, faks: 6799 081, e-mail: aeroc(ä)aeroc.ee 
Poorbetoonist AEROC ehitusplokid, sillused,  vaheseinaplaadid. JÄMERÄ majaprojektid - energiasäästlikud kivimajad.