Tooted
Sertifikaadid
Projekteerijale
Kasutus ja paigaldus
Hinnad ja tarneajad
Kalkulaatorid
Infomaterjalid
Allalaaditavad materjalid
Madalenergiamaja Kuressaares
Artiklid ja seminarid
Ehitusfüüsika
  Soojuslikud omadused
  Niiskus
  Seina soojusinerts
  Hoone õhutihedus ja selle mõõtmine
  AEROC poorbetoonist elamu ilma välisviimistluseta
Passiivmaja ja energiatõhusus
AEROC konsultatsioon
Projektivalik

 
Avalehele    Edasimüüjad      Referentsid      Uudised      Firmast      Kontakt      KKK      Liitu uudiskirjaga      

Ehitusfüüsika

Uuselamute kvaliteet

Tartu Ülikooli inimgeograafia õppetooli uuringus „Tallinna ja ümbritsevate omavalitsuste koostöövõimalused ja perspektiivid valglinnastumise kontekstis“ uuriti ka elanike arvamust majade kvaliteedi kohta (lk 180 „Ehitusbuumi käigus on kannatanud ehitiste kvaliteet ja sisekliima“). Selles toodi välja rida puudusi viimase 10 aasta jooksul ehitatud elamute kvaliteedi kohta. 

     Tüüpilised puudused: 

        Soojapidavus on väike
        Kütmine on kulukas
        Sisekliima umbne
        50% seintes levib hallitus
        Heliisolatsioon ebarahuldav

Kõige ohtlikumaks võib pidada hallituse tekkimist seinte sees ja sisepinnal, sest see avaldab otsest mõju inimeste tervisele. Uuringus ei ole välja toodud levimise põhjuseid. Hallituse tekkimist võib esineda seintel, kui kasutatakse ehitustehniliselt valesid lahendusi näiteks lisasoojustuse, välisviimistluskrohvi ja ventilatsioonisüsteemi valikul.
 
Järgnevalt tutvustame AEROC poorbetooni omadusi ja analüüsime seinte niiskustehnilist toimivust, s.h. kondensaadi ja hallituse tekkimise ohtu. 


Soovitatav AEROC välisseina lahendus


              Ventileeritav lisasoojustusega sein                                                            Lisasoojustuseta sein                                

Aeroc pakub nii ühekihilist välisseina lahendust EcoTerm 375 plokist ilma lisasoojustuseta, kui ka samade soojusisolatsiooni omadustega (U väärtusega) mitmekihilisi, lisasoojustusega ventileeritavate fassaadidega välisseinte lahendusi AEROC EcoTerm või AEROC Classic plokkidest. 

Individuaalelamute välisseina optimaalne paksus ei tohiks olla suurem kui 400 mm, vastasel juhul suurenevad vundamentide mõõdud ja nende maksumus. 

Seoses sellega tuleks lisasoojustusega seina paksus valida nii, et AEROC plokk + lisasoojustus + tuulutusvahe + dekoratiivviimistlus laudisest või tellisvoodrist ei ületaks 400 mm. 

AEROC soovitab lisasoojustust kasutada vaid sellisel juhul, kui tellija soovib dekoratiivkrohvi asemel valida välisviimistlusena muid lahendusi (näiteks: tellis- või laudvooder). 

Juhul kui tellija soovib välisviimistlust (dekoratiivkrohvi) kanda otse ploki või soojustuse peale, soovitame sobiva veeaurujuhtivusega väliskrohvi valiku küsimustes konsulteerida AEROC spetsialistidega.
 
     AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku tn. 3, Tallinn tel: 6799 080, faks: 6799 081, e-mail: aeroc(ä)aeroc.ee 
Poorbetoonist AEROC ehitusplokid, sillused,  vaheseinaplaadid. JÄMERÄ majaprojektid - energiasäästlikud kivimajad.